Security level 1. 16.17 At security level 1, the PFSP should establish the control points where the following security measures may be applied:
Обмен учебными материалами


Security level 1. 16.17 At security level 1, the PFSP should establish the control points where the following security measures may be applied:.1

restricted areas, which should be bounded by fencing or other barriers to a standard which should be approved by the Contracting Government;

.2

checking identity of all persons seeking entry to the port facility in connection with a ship, including passengers, ship's personnel and visitors, and confirming their reasons for doing so by checking, for example, joining instructions, passenger tickets, boarding passes, work orders, etc.;

.3

checking vehicles used by those seeking entry to the port facility in connection with a ship;


.4

перевірка особи членів персоналу портового засобу й людей, які найняті для роботи в межах портового засобу, а також їхніх транспортних засобів;

.5

обмеження доступу в цілях недопущення людей, які не найняті портовим засобом та не виконують роботи в межах портового засобу, якщо вони не можуть засвідчити свою особу;

.6

проведення огляду людей, особистих речей, транспортних засобів і їхнього вмісту, а також

.7

визначення будь-яких місць доступу, що не використовуються на регулярній основі, які повинні бути постійно закриті й зачинені.

16.18

За рівня охорони 1 всі люди, що бажають пройти на територію портового засобу, повинні підлягати огляду. Періодичність такого огляду, зокрема вибіркового огляду, повинна бути обумовлена в схваленому плані охорони портового засобу й спеціально схвалюватися Договірним Урядом. Члени суднового персоналу не повинні притягуватися до огляду своїх колег і їхніх особистих речей, якщо для цього немає явних підстав, що стосуються охорони. Будь-який такий огляд повинен проводитися з повним урахуванням прав людини й без приниження елементарної людської гідності.

Рівень охорони 2

16.19

Для рівня охорони 2 в плані охорони портового засобу повинні бути встановлені додаткові заходи з охорони, які можуть уключати:

.1

призначення додаткового персоналу для охорони місць доступу й патрулювання зовнішньої огорожі портового засобу;

.2

обмеження кількості місць доступу на територію портового засобу й визначення тих із них, які повинні бути закриті, і способів їхнього належного закриття;

.3

забезпечення засобів, що ускладнюють прохід через інші місця доступу, наприклад застосування захисних огорож;

.4

збільшення періодичності оглядів людей, особистих речей і транспортних засобів;

.5

відмова в допускові на територію портового засобу відвідувачам, які не можуть представити обгрунтування, що піддається перевірці, яке пояснює, чому вони хочуть стримати доступ, а також

.6

застосування патрульних суден для посилення охорони на воді.

Рівень охорони 3

16.20

За рівня охорони 3 портовий засіб повинен дотримуватися вказівок, що поступили від тих, хто вживає відповідних заходів у випадку виникнення


.4

verification of the identity of port facility personnel and those employed within the port facility and their vehicles;

.5

restricting access to exclude those not employed by the port facility or working within it, if they are unable to establish their identity;

.6

undertaking searches of persons, personal effects, vehicles and their contents; and

.7

identification of any access points not in regular use, which should be permanently closed and locked.

16.18

At security level 1, all those seeking access to the port facility should be liable to search. The frequency of such searches, including random searches, should be specified in the approved PFSP and should be specifically approved by the Contracting Government. Unless there are clear security grounds for doing so, members of the ship's personnel should not be required to search their colleagues or their personal effects. Any such search shall be undertaken in a manner which fully takes into account the human rights of the individual and preserves their basic human dignity.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная